ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!

Σε άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών και σε παιδιά πάνω από 5 ετών.

Το Krav Maga είναι μία εύκολη πολεμική τέχνη όπου μπορούν να ανταπεξέλθουν με μεγάλη ευκολία όλοι! Δεν βασίζεται στην δύναμη, παρόλο που η συνεχής προπόνηση οδηγεί στην ανάπτυξη της.

Krav Maga για όλους με τα παρακάτω σημαντικά οφέλη:

  • Φυσική κατάσταση: Ξεκινώντας με ήπιους ρυθμούς και αυξάνοντας τους ομαλά στον χρόνο η προπόνηση Krav Maga επιφέρει άριστα αποτελέσματα στην φυσική κατάσταση του αθλητή.
  • Αυτοπροστασία – Αυτοάμυνα
  • Αυτοπεποίθηση
  • Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων
  • Διαχείριση θυμού
  • Διαμόρφωση ομαδικού πνεύματος και ευγενούς άμιλλας

Η ομάδα μας αποτελείται από άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Αλεξόπουλος Γιάννης ηλικίας 60 ετών, ο οποίος όχι μόνο συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες της ομάδας μας, αλλά είναι ένας από τους λίγους υψηλόβαθμους μαθητές στην Ελλάδα (επίπεδο G5)!!!


Krav Maga Ηράκλειο Κρήτης, Βερβερίδης Νίκος