ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ

  • 18/7/2023 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ KRAV MAGA KIDS & JUNIORS

——————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————-

  • 23/7/2022 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ KRAV MAGA KIDS & JUNIORS

——————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————–

  • 21/12/2021 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ KRAV MAGA KIDS & JUNIORS

——————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————————–
Krav Maga Ηράκλειο Κρήτης, Βερβερίδης Νίκος!