22/6/2019 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

Εξετάσεις Κραβ Μαγκά στο Ηράκλειο Κρήτης από τον Χρήστο Τζήκα.