ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Ο Νίκος Βερβερίδης είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής Αγωγής της Εθνικής Ακαδημίας IMG_9377ps2newΑθλητισμού της Σοφιας Βουλγαρίας, του Ανώτατου Πανεπιστημίου Αθλητισμού , ισότιμο των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελλάδας με την ειδικότητα του προπονητή Τζούντο Α’ κατηγορίας.
Κατέχει Μ.Α. ισότιμο των Βρεττανικών Πανεπιστημίων στην Προπονητική του Τζούντο.
Εξειδικεύεται επίσης στην ανάπτυξη και τελειοποίηση των φυσικών ικανοτήτων των αθλητών αλλά και απλών ασκούμενων όπως Δύναμη, Ταχύτητα, Αντοχή κ.τ.λ.
Σαν καθηγητής φυσικής αγωγής έχει διδάξει σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Προπονεί παιδιά και ενήλικες από το 1990!
Είναι  πιστοποιημένος εκπαιδευτής στο Κραβ Μαγκά από το 2006 όπου πήρε το πρώτο του δίπλωμα με βαθμό G1 από τον Αβι Μογιάλ με το πέρας της πρώτης σχολής προπονητών Κραβ Μαγκά που έγινε στην Ελλάδα! Ο βαθμός του τώρα είναι Ε1 (Expert1), ο μοναδικός στην Κρήτη. Είναι ο πρώτος εκπαιδευτής στην Κρήτη που δίδαξε Κραβ Μαγκα στα Α.Τ.Ε.Ι. σε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών, καθηγητών και εργαζομένων .
Τώρα διδάσκει Κραβ Μαγκά στην σχολή FERRUM στο Ηράκλειο Κρήτης.

 

 


Krav Maga Ηράκλειο Κρήτης, Βερβερίδης Νίκος!